Maріупольський державний університет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

15 листопада 2017 р.

кафедра культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету проводить

Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію:

ІНФОРМАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Під час конференції планується обговорення наступних проблем:

1. Стратегії сталого розвитку в сучасному світі;

2. Екологічна культура сучасної України та світовий досвід;

3. Концепції модерну та постмодерну в сучасній світовій та українській культурі;

4. Українска культура у світовому контексті: історія, сучасне, майбутнє;

5. Проблеми інформаційної культури в сучасній Україні;

6. Глобальне та національне у сучасному культурно-освітньому просторі;

7. Забезпечення принципів відкритості влади та відкритого доступу до інформації у сучасному українському соціумі;

8. Міжнародні та національні стандарти інформаційної, бібліотечної та архівної справи в Україні;

9. Регіональна та урбаністична розмаїтість української культури;

10. Гендерні відмінності сучасного соціуму.

Запрошуємо до участі в конференції вчених і науковців, викладачів і студентів, представників державних установ та органів місцевого самоврядування, громадських організацій до обговорення актуальних проблем сталого розвитку в сучасній Україні та світі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська, італійська, грецька

Заявки на участь в конференції, тези та статті надсилати до 01 листопада 2017 р. за адресою:

Кафедра культурології та інформаційної діяльності, Маріупольський державний університет,

пр. Будівельників 129.

м. Маріуполь, Донецька обл. 37500

е-mail: stalyrozvytok2017conf@ukr.net

Заявка

На участь у конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові:

Організація (установа):

Посада (студент, звання):

Адреса:

Тел.:

Факс:

E-mail:

Тема доповіді:

Напрямок:

Вимоги до тез доповідей:

Електронний варіант тез доповіді надсилати на e-mail адресу конференції: stalyrozvytok2017conf@ukr.net

Обсяг: 1.500 слів.

Анотації (до трьох рядків) подаються українською, англійською мовами через інтервал після назви тез доповіді.

Список літератури подається за алфавітом, посилання за зразком: [2, с. 45].

Організаційний внесок:

100 грн. для студентів (з отриманням надрукованого збірника);

150 грн. для аспірантів та викладачів (з отриманням надрукованого збірника);

50 грн. (збірник у форматі PDF)

З питань організації конференції звертатися за телефоном:

+380972334464, Янковський Степан Владиславович

(0629)52-99-46, кафедра культурології та інформаційної діяльності

Запрошуємо до участі в конференції!

ОРГКОМІТЕТ