Маріупольський державний університет

Кафедра культурології та інформаційгої дільності

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

ІНФОРМАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

15 ЛИСТОПАДА 2017